Informacije javnega značaja

Pomembni dokumenti:
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda na področju turizma in kulture v Občini Kočevje »Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje« (Ur.l.RS 121/2023, z dne 1. 12. 2023) 

Strategija razvoja turizma turistične destinacije Kočevsko 2020-2025
Strategija razvoja turizma v občini Kočevje 2015-2025 verzija 1.1
Dopolnilo strategije razvoja turizma v Občini Kočevje 2015-2025 verzija 1.2.
Katalog informacij javnega značaja

Krizni načrt za turizem destinacije Kočevsko

Letna poročila:
Program dela in finančni načrt za leto 2016
Poslovno poročilo Zavoda Kočevsko za leto 2016

Program dela in finančni načrt za leto 2017
Poslovno poročilo Zavoda Kočevsko za leto 2017

Program dela in finančni načrt za leto 2018
Poslovno poročilo Zavoda Kočevsko za leto 2018

Program dela in finančni načrt za leto 2019
Poslovno poročilo Zavoda Kočevsko za leto 2019

Poslovno poročilo Zavoda Kočevsko za leto 2020
Računovodsko poročilo za leto 2020

Program dela in finančni načrt za leto 2021
Poslovno poročila Zavoda Kočevsko za leto 2021

Program dela in finančni načrt za leto 2022
Poslovno poročila Zavoda Kočevsko za leto 2022

Program dela in finančni načrt za leto 2023
Poslovno poročila Zavoda Kočevsko za leto 2023

Program dela in finančni načrt za leto 2024

 

Kočevsko: osnova oblika in pojavne oblike logotipa in znaka
Odlok o turisticnem vodenju na obmocju destinacije Kocevsko
Cenik turističnega vodenja po destinaciji Kočevsko
Odlok o spremembi Odloka o turistični in promocijski taksi v občini Kočevje (Uradni list Republike Slovenije št. 12/2024)

Na vrh