Dobrodošli v objemu dreves

Kočevsko je najbolj gozdnata pokrajina na Slovenskem, saj gozdovi pokrivajo kar 91 % vseh površin. Znotraj obsežnih gozdov se skrivajo tudi pragozdovi, kjer lahko začutimo, kako silovita je narava v svoji najbolj prvinski obliki. Ti redki ostanki pradavnine so posebnost območja, ki obiskovalce prevzame s svojo mogočnostjo. 

Kotički nedotaknjene narave

Pragozdni ostanki so povsod po svetu redki, na Kočevskem, ki sodi med zibelke naravovarstva na Slovenskem, obsegajo kar 217 ha (skoraj polovico vseh pragozdnih ostankov v Sloveniji). Ohranili so se zato, ker človek vanje ni zahajal in posegal. Tako so ostali zelo dragoceni kotički pokrajine, kjer lahko začutimo iskreno spoštovanje do procesov rojevanja in odmiranja v naravi. Krog življenja, na katerega človek nima vpliva. Naša skrb za pragozdne ostanke je pomembna, da jih lahko še naprej občudujemo v nedotaknjeni obliki, k čemer zagotovo pripomore tudi skrb gozdarjev na Kočevskem, ki so že zgodaj prepoznali pomen posameznih delov gozdov, jih zavarovali ter pomagali ohraniti do danes. Najbolj prepoznavna pragozdova na Kočevskem sta Rajhenavski Rog in Krokar. Čeprav v pragozdove ne smemo vstopati, zmorejo s svojo magnetno privlačnostjo zlesti globoko v naše jedro.

Pragozdove želimo ohraniti nedotaknjene, zato vanje ne vstopamo, temveč njihove lepote opazujemo le po označenih poteh. 

Pragozd Rajhenavski Rog

Pragozd Rajhenavski Rog se na dobrih 51 hektarjih razprostira v osrčju Kočevskega Roga. Vanj ne vstopamo, doživimo ga lahko z Roške pešpoti, ki vodi ob robu pragozda. Tudi s poti nas prevzame mogočna veličina gozda, ki ga sestavljajo predvsem veličastne jelke in bukve. Impresivni stoletni orjaki zrastejo tudi do 50 metrov visoko, nekatera drevesa pa so stara tudi do petsto let. Poglejte navzgor v krošnje teh izjemnih dreves in prisluhnite njihovim zgodbam. Pozornim poslušalcem jih pripovedujejo kar sama, veliko pa jih poznajo tudi naši lokalni vodniki, s katerimi je obisk gozda prav posebno doživetje. 

Kocevsko Rajhenavski Gozd 2

Gozd

Kocevsko Rajhenavska jelka

Rajhenavska jelka

Levo

GozdDesno

Rajhenavska jelka

Kocevsko Jelka Izpostavitev 2

Najmogočnejša jelka, ki se kar 51 metrov dviga v višave planote Kočevski Rog, se imenuje Debela jelka oziroma Kraljica Roga.

Pragozd Krokar

Pragozd Krokar predstavlja lepoto in nedotaknjenost prvinskih bukovih gozdov na površini dobrih 75 hektarjev. Je strogi rezervat, tudi del območja Nature 2000 in predstavlja ekosistem nenehno spreminjajočega se ravnovesja med tlemi, klimo in neštetimi živimi organizmi – od mikroskopsko majhnih do medveda. Tu potekajo samo zakoni narave, zato človek zavestno ostaja zunaj. Vanj lahko vstopimo le s pogledi z Borovške naravoslovne poti. Krokar je z gozdnim rezervatom Snežnik – Ždrocle vpisan na seznam svetovne naravne dediščine UNESCA, kar kaže na njegov izjemen pomen.

Na vrh