Novice

 • 2 Oct 2018

  Posebno priznanje za Peč pri Rožnem Studencu!

  BIO 25 projekt francoske oblikovalke Matali Crasset, ki je lani v Kočevju ustvarjala s skupino Zavzetje gozdov, je nominirana za nagrado Beazley Design of the year, ki ga podeljuje Design Museum London za  najbolj udarne in inovativne oblikovalske projekte zadnjih dvanajstih mesecev. Spomnimo, da je lani oktobra potekala predaja peči z namenom, da si lahko pohodniki oz. obiskovalci na robu gozda poleg rekreacije privoščijo še prijetno druženje ob topli pijači in jedači.

  »Ljudje pogosto preživljajo prosti čas na piknikih, s to pečjo pa se lahko čas piknikov podaljša v jesen ali celo v zimo. Peč ima grelno ploščo, na kateri si je možno pogreti čaj, kaj skuhati ali speči, pa tudi pečico za peko, del peči pa je tudi ogrevan. Gre za skoraj pravo tradicionalno krušno peč, le da se odpira navzven kot poziv mimoidočim, naj ji pristopijo. To pa je tudi njen namen. Postavljena na prostoru, kjer so včasih potekale veselice in pikniki, naj bi ponovno omogočila druženje in veselo razpoloženje ljudi.« je na slavnostni predaji povedala vodja bienala oblikovanja Maja Šušteršič.

  Projekt skupna peč se je znašel med 87 zelo zvenečimi imeni, s celega sveta kot so: Formafantasma, Office for Metropolitan Architecture (OMA), Forensic Architecture, Atelier Luma, Nendo, Jasper Morrison in mnogi drugi.  Razstava, kjer so predstavljeni vsi nominiranci, je na ogled v londonskem Design Museum od 12. septembra 2018 do 6. januarja 2019, nagrajenci pa bodo razglašeni novembra.

 • 19 Sep 2018

  Projekti financirani s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

  Projekt Razvoj gorskega kolesarstva s spretnostnim poligonom v naravi za otroke in odrasle

  Na pobočju v Dolgi vasi pri Kočevju se na smučišču in v njegovi okolici razvija nov gorsko-kolesarski center v katerem je bilo pred projektom izdelanih že okoli 10 km poti različnih težavnostnih stopenj. Prepoznan je bil velik potencial za nadaljnji razvoj gorskega kolesarstva na tem območju, ki se bo financiral v okviru projekta.

  Cilj projekta je razvoj gorskega kolesarstva z novimi storitvami (programi za otoke) in produkti (nove kolesarske poti in spretnostni poligon) na področju gorskega kolesarstva za otroke in odrasle za dvig njihove kakovosti življenja in boljšo povezanost z naravo.

  Osrednja aktivnost projekta je ureditev prog in poligona. Kupljenih bo 6 otroških gorskih koles in čelad, ki jih bodo uporabljali otroci, ki nimajo svojih koles ali bi se radi v kolesarstvu prvič preizkusili ali jim dejavnost ustreza.Organizacija dvodnevnega predstavitvenega programa za otroke na novih poteh in poligonih ter uporaba novih poti in poligona s strani učencev OŠ Zbora odposlancev in OŠ Ljubo Šercer. Ves čas projekta se bodo izvajale tudi promocijske aktivnosti.

  Pričakovani rezultati operacije vključujejo izdelano kolesarsko pot z valovi v dolžini 60 metrov, ki bo namenjena najmlajšim kolesarjem oz. začetnikom, izdelano kolesarsko pot s tehničnimi ovirami v dolžini 230 metrov, ki bo namenjena kolesarjem, ki želijo napredovati na srednjo zahtevnost, postavljen spretnostni poligon namenjen osvajanju gorsko-kolesarskih veščin, povezovalno pot, izveden program z otroci (s šolami in v okviru dvo-dnevne predstavitve), izveden program promocije: promocijski video, zloženka, table ter ostalo promocijsko gradivo.

  Celotna vrednost projekta Razvoj gorskega kolesarstva s spretnostnim poligonom v naravi za otroke in odrasle je ocenjena na 44.060,68 €, od tega sofinancirana v deležu 74,73 % oz. 32.926,37 € s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

   

  Project “Development of mountain biking with a skill polygon in nature for children and adults”

  On the slopes of Dolga vas near Kočevje, a new mountain and cycling center is being developed on the ski slopes and in its surroundings, in which there were already about 10 km of different difficulty levels. There is a great potential for the further development of mountain biking in the area, which will be financed as part of the project.

  The aim of the projectis to develop mountain biking with new services and products (new cycling routes and a skill polygon) in mountain biking for children and adults to raise their quality of life and establish better connection with nature.

  The main activity of the project is the arrangement of tracks and polygons. We will provide 6 children's mountain bikes and helmets to be used by children, who do not have their own bicycles or want to experience cycling for the first time, or for those, who would only like to participate in the activity. Organization of a two-day presentation program for children on new routes and polygons and the use of new routes and polygons by students of the elementary school of the Assembly of Envoys and the Ljubo Šercer primary school. Promotional activities will be carried out throughout the project.

  The expected results of the operation include a bicycle path with a length of 60 meters, designed for the youngest cyclists, for beginners, a bicycle path with technical obstacles in the length of 230 meters, designed for cyclists wishing to advance to the middle difficulty, a skill track designed for conquest of mountain biking skills, a connecting path, a program with children (with schools and in the framework of two - daily presentations), promotion program: promotional video, brochure, boards and other promotional material.

  The total value of the project “The development of mountain biking with a skill polygon in nature for children and adults” is estimated at € 44,060.68, of which 74.73% or EUR 32 926, 37 is co-financed by the European Agricultural Fund for Rural Development.

   

   


  Projekt Skrb za ohranjanje medvedov s spodbujanjem nepotrošne rabe, Opazujem - Varujem

  Projekt Opazujem - Varujem stremi k ohranjanu medveda kot naravne dediščine s spodbujanjem nepotrošne rabe – osnovanjem novih turistično - izobraževalnih programov, ki bodo vključevali obisk interpretativnega centra in ponudili tudi možnost opazovanja živali v naravnem okolju.

  Glavne aktivnosti projekta soureditev interpretacijskega centra, ureditev opazovalnic za opazovanje prostoživečih vrst živali v naravnem okolju; priprava turistično - izobraževalnih produktov za spoznavanje medvedov, izobraževanje vodnikov in  vse promocijske aktivnosti v zvezi s tem. 

  Za namene izvajanja programov bo urejena ustrezna infrastruktura v obliki intrerpretacijskega centra in opazovalnic živali. Operacija bo spodbujala tudi druge oblike nepotrošne rabe prostoživečih živali in vzpodbujala lokalne prebivalce k aktivnemu ohranjanju medvedov, ki bo hkrati omogočalo razvoj pomembnih dodatnih virov dohodka za lokalne skupnosti.

  Celotna vrednost projekta Skrb za ohranjanje medvedov s spodbujanjem nepotrošne rabe, Opazujem – Varujem je ocenjena na 93.380,81 €, od tega sofinancirana v deležu 85 % oz. 79.373,69 € s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

   

  Project “Conservation of bears by encouraging non-expandable use, I Observe – I Protect”

   

  The Project “I Observe - I Protect” is striving to preserve bear as a Natural Heritage by promoting non - expandable use – by establishing new tourism and educational programs that will include a visit to an interpretive center and also offer the possibility of observing animals in the natural environment.

   

  The main activities of the project are the coordination of the interpretation center, the organization of observatories for the observation of wildlife species in the natural environment; preparation of tourist - educational products for studying bears, training of guides and all promotional activities in this regard.

   

  For the purpose of implementing the programs, the relevant infrastructure will be arranged in the form of an inspection center and animal observatories. The operation will also encourage other forms of non-expandable use of wildlife and encourage local residents to actively maintain bears, which will at the same time allow the development of important additional sources of income for local communities.

   

  The overall value of the project “Conservation of bears by encouraging non-expendable use, I Observe – I Protect” is estimated at € 93,380.81, of which 85% or € 79,373.69 is co-financed by the European Agricultural Fund for Rural Development.

   

   

   

   

  Več na povezavah:

  Program razvoj podeželja: https://www.program-podezelja.si/sl/

  Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

   

   

   PRP LEADER EU SLO barvni

   

 • 18 Sep 2018

  Bunker Škrilj na Festivalu vojaške zgodovine

  V nedeljo, 16. septembra, smo bili prisotni na 12. Festivalu vojaške zgodovine v Pivki, ki ga že vrsto let organizira Park vojaške zgodovine Pivka. Festival je tudi letos obiskovalcem postregel z živo interpretacijo vojaškega življenja ter odmevnim ponazoritvenim spektaklom.

  Predstavniki Zavoda Kočevsko smo na stojnici predstavljali edinstven vojaški objekt, ki je lani na široko odprl vrata za turistične namene, skrivnostni bunker Škrilj. Obiskovalci so pokazali izredno zanimanje za ogled omenjenega turističnega proizvoda. Tisti, ki pa so ga že obiskali se še vedno spominjajo neponovljivega doživetja nad katerim so bili več kot navdušeni.

  Celodnevno dogajanje je bilo zelo pestro, na koncu pa so z obiskom počastili pripadniki Specialne enote Slovenske vojske, ki so prileteli s helikopterjem in s prikazanimi veščinami le še potrdili sloves najbolj izurjene enote, usposobljene za izvajanje tudi najzahtevnejših nalog.

 • 18 Sep 2018

  Kočevsko na Medvedu prijazni tržnici

  Danes je v Grand Hotelu Union v sklopu konference Življenje z medvedi potekala Medvedu prijazna tržnica (Bear Friendly Market), namenjena predstavitvi medvedu prijaznih ambasadorjev, medvedu prijaznih izdelkov in storitev.

  Na stojnicah so se predstavili samo tisti z oznako Medvedu prijazno, ki je namenjena promociji produktov in storitev, ki prispevajo k sobivanju človeka z medvedom.

  V okviru destinacije Kočevsko smo na  stojnici predstavili naša dva medvedu prijazna nastanitvena obrata (Hostel Bearlog in Camp Jezero Kočevsko), mizo pa smo si delili  z agencijo Visit Goodplace, ki trži medvedu prijazne turistične programe, med njimi tudi programe v našem skrivnostnem gozdu, ki so zasnovani kot »medvedu prijazno«: Opazovanje medveda, Po sledeh medveda…

  Z medvedu prijaznimi izdelki so se iz naše deleže gozdov predstavili še radovedna raziskovalka narave, Petra Draškovič Pelc (Eleonorine žajfice), Martina Osmak z izdelki iz gline in Anja Moric iz Zavoda Putscherle z Bearies, kolekcijo ročno izdelanih keramičnih izdelkov.  

  Obiskovalci so bili nad pestro ponudbo in odgovorno uporabo medvedu prijaznih praks v turizmu destinacije Kočevsko zelo navdušeni.

 • 11 Sep 2018

  V Kočevju se je odvijal že 23.Tek Veronike Deseniške

  Tek je odlična sprostitev in vsakega od nas po svoje umirja, zmanjšuje stres, dviga samodisciplino, krepi telo in tako dviguje kakovost našega življenja.

  Minuli vikend se je v organizaciji Javnega zavoda za šport Kočevje odvijal že 23. Tek Veronike Deseniške, katerega se udeležilo več kot 50 tekačev.

  Trase so bile različno dolge in prilagojene glede na starostno skupino, otroci so se preizkusili na 300 in 500 metrov, odrasli na 5 km in 10 km. Na progi 5 km je bila med ženskami najhitrejša Nada Ofak s časom 0:26:49, med moškimi pa Alen Janežič s časom 0:22:07. Absolutni zmagovalec na 10 km je bil Stanislav Kralj s časom 0:38:42, med ženskami je slavila Ana Pleše, s časom 0:56:41.

  Poleg odličnega vremena in dobre volje ni manjkalo niti zvestih navijačev, ki so ves čas aktivno spodbujali udeležence.

  Rezultate vseh udeležencev si lahko ogledate na povezavi, nekaj utrinkov pa v fotogaleriji.

   

   

 • 6 Sep 2018

  Vilenica iz kraške jame v podzemni bunker

  V torek, 4. septembra, je v skrivnostnem bunkerju Škrilj potekal eden izmed otvoritvenih dogodkov 33. mednarodnega literarnega festivala Vilenica.  Organizirala sta ga Občina Kočevje in Zavod Kočevsko v okviru programa Kočevje = ogrlica kultur 2018. Predstavila sta se lanskoletni prejemnik nagrade vilenica, ukrajinski pisatelj Jurij Andruhovič, in ameriški pesnik Brian Henry. Pogovor je usmerjala Lela B. Njatin, pisateljica iz Kočevja in pobudnica večera. Prevajala je Želja Cilenšek Bončina. Udeležilo se ga je petdeset obiskovalcev, kar je največ, kolikor jih lahko sprejme bunker. Posebni gost večera je bil oče Festivala Vilenica Veno Taufer.

  Tema letošnjega festivala je Pisati in preživeti. Občinstvo je imelo priložnost slišati, v kakšnih razmerah ustvarjata nastopajoča pisatelja v svojih domovinah in kako si prizadevata za mednarodno uveljavitev pisane besede. Posebej pa je pritegnilo to, da sta brala v materinih jezikih. Andruhovič je bral odlomek iz romana Moskovijada, ki ga je tudi pri nas letos izdala Cankarjeva založba. Henry pa je bral še neobjavljene pesmi. Zanimivo je, da je njegov knjižni prvenec, pesniška zbirka Astronavt, izšel najprej v slovenščini pri založbi Modena 2000, in šele nato v ZDA. Oba sta bila mnenja, da še nikoli doslej nista nastopila v bolj posebnem prostoru. Kot je dejala ena izmed obiskovalk, je bil bunker nekoč prostor konspiracije, ta dogodek pa ga je predstavil kot prostor svobodne besede.

  Tudi Taufer je v uvodnem pozdravu udeležencem poudaril, da je zanj danes poseben večer, saj se večer odvija v objektu, ki ga je postavil režim, ki je njega obravnaval kot disidenta. Taufer je pomembno prispeval k demokratizaciji in osamosvojitvi Republike Slovenije, med drugim kot soustanovitelj SDZ in soavtor Majniške deklaracije. Povedal je še, da je počaščen, da je v krajih, kjer je bila sprejeta odločitev o tem, da Primorska postane del slovenske države. Po koncu dogodka pa je izjavil, da na podlagi izkušenj, ki jih je desetletja dolgo nabiral na podobnih dogodkih, lahko zatrdi, da je bilo občinstvo zelo pozorno in naklonjeno ter vzdušje nasploh odlično.

  Piko na I je dodala tematska pogostitev. Udeleženci so si lahko privoščili divjačinski golaž, postrežen v vojaških menažkah, ter sladice in pivo lokalne izdelave.

   

 • 4 Sep 2018

  Zmago na Sailing weekendu Kočevsko 2018 slavila jadralka!

  Pretekli vikend se je v organizaciji Zavoda Kočevsko in Jadralnega kluba Kočevje na Kočevskem jezeru odvijal že tretji Sailing weekend, namenjen vsem ljubiteljem tovrstnega športa in vetra v laseh.

  Potekala je jadralna regata za državno prvenstvo v razredu Mini 12, ki je na jezero privabila 16 udeležencev in veliko spremljevalcev, željnih posebnega doživetja na Kočevskem. Med njimi je bila večina tekmovalcev iz domačih slovenskih klubov, nekaj pa tudi iz sosednje države Hrvaške. Po dveh izvedenih plovih in zadnjem finalnem obračunu je bilo jasno, da je bila  tokrat v tem razredu najboljša, edina ženska tekmovalka, Niki Keserič, doma iz sosednje Hrvaške.

  Po zaključeni regati so se udeleženci s svojimi spremljevalci podali na ogled skrivnostnega bunkerja Škrilj, nad čimer so bili več kot navdušeni. Zadovoljni obrazi pa so dokaz, da je Kočevsko destinacija, ki ponuja zares edinstvena doživetja in v katero se bodo gostje zagotovo še vrnili.

   

 • 4 Sep 2018

  Otroci navdušeni nad Poletnim taborom

  V Campu Jezero Kočevsko se je v soboto, 01.09.2018, zaključil že drugi poletni tabor za osnovnošolce, ki ga je letos v mesecu juliju in avgustu organiziral Zavod Kočevsko v sodelovanju z LARIS Survival School.

  Tabor je tudi tokrat vsem 14 radovednim osnovnošolcem ponudil posebno doživetje v naravi, z inštruktorji so pogumno raziskovali skrite kotičke Kočevske, se naučili osnovnih tehnik preživetja na prostem, opazovali živali, spoznavali rastline, ustvarjali na delavnicah, se zabavali ob športnih aktivnostih in sklepali nova prijateljstva.

  Pozitivne občutke nasmejanih otrok je težko opisati, zagotovo pa je za prav vsakega posameznika to edinstvena izkušnja, iz katere se je veliko novega naučil, postal še bolj samostojen, samozavesten in odličen pomočnik pri vsakdanjih opravilih v naravi.

  Razigrane utrinke si lahko ogledate v fotogaleriji.

 • 17 Jul 2018

  Camp Jezero in Hostel Bearlog prijazna nastanitvena obrata za pohodnike in kolesarje!

  Destinacija Kočevsko – Skrivnostni gozd Slovenije v svoji neokrnjeni naravi ponuja številne možnosti za aktivno preživljanje prostega časa tako za domače kot tudi tuje obiskovalce in s tem  pridobila naziv kolesarjem in pohodnikom prijazen nastanitveni obrat. 

  Na Kočevskem obstaja veliko število že označenih pohodniških in kolesarskih poti, po katerih se lahko aktivni gostje odpravijo na krajše ali daljše, celo večdnevne dogodivščine. Zaradi slednjega smo se v Campu Jezero Kočevsko in Hostlu Bearlog odločili, da svojo ponudbo dopolnimo z dodatnimi kolesarskimi in pohodniškimi vsebinami. Tako sta nastanitvena obrata v mesecu maju zadovoljila kolesarske in pohodniške trženjske standarde Pohodništva in Kolesarjenja GIZ Slovenija in s tem pridobila naziv kolesarski in pohodniški nastanitveni obrat.

  Glavni namen pridobitve tega naziva je večja promocijska izpostavljenost nastanitvenih obratov s strani nacionalnih institucij (GIZ pohodništvo in kolesarjenje, Slovenska turistična organizacija) med ciljnimi skupinami pohodnikov in kolesarjev na nacionalnem in mednarodnem turističnem trgu ter s tem posledično tudi večja prepoznavnost nastanitvenih obratov in turistične destinacije med kolesarji in pohodniki. Pridobitev znaka bo tako pripomogla tudi k dvigu rasti in kakovosti turistične ponudbe za kolesarje in pohodnike v naši destinaciji.

   

 • 16 Jul 2018

  Reševalna vaja iz bunkerja Škrilj

  V četrtek, 12.7.2018, je v bunkerju Škrilj potekala reševalna vaja namenjena urejanju postopkov ob morebitni nezgodi.  Vaje so se udeležili reševalci NMP Kočevje, gasilci gasilske zveze Kočevje, pripadniki Slovenske vojske – ESD Škrilj in delavci Zavoda Kočevsko, ki sodelujejo pri izvedbi ogledov v bunkerju Škrilj. 

  Vaja je bila poleg preizkušanja usposobljenosti in sodelovanja namenjena tudi odzivnemu času reševalnih ekip, ki pa je zelo pomemben, včasih tudi odločujoč dejavnik pri nesrečah. Scenarij vaje je predvideval, da obiskovalec bunkerja nenadoma zaradi slabosti omedli ali doživi zastoj srca.

  Izkazalo se je, da so se poleg zaposlenih, ki sodelujejo pri sami izvedbi ogleda, prvi odzvali ravno vojaki, saj se njihova vojaška enota nahaja neposredno ob vhodu v bunker. Nekaj minut za tem so na kraj nesreče prihiteli še reševalci NMP Kočevje, ki so nadaljevali s postopki reševanja in gasilci gasilske zveze Kočevje, ki so poskrbeli za ustrezno označbo evakuacijske poti in pomagali pri izvedbi evakuacije obiskovalcev.

  Celotna vaja je potekala uro in pol in je bila uspešno izvedena. 

  Dobra komunikacija, učinkovita pripravljenost, usklajeno sodelovanje in dober odzivni čas so dokaz, da so naše ekipe odlično pripravljene na morebitne tovrstne nesreče v bunkerju Škrilj.

   

  Fotogalerija

   

   

   

   

   

  Organizator vaje: Zavod Kočevsko