Deklica s piščalko

Deklica s piščalko je prireditev občine Kočevje ob kulturnem prazniku. Nagrado za vrhunske dosežke na področju kulture, umetnosti in humanističnih znanosti vsako leto ob Prešernovem prazniku podeljuje Občina Kočevje.

Prejemniki priznanja dosegajo v slovenskem kulturnem prostoru nacionalno ali mednarodno primerljive vrhunske rezultate na področjih svoje ustvarjalnosti tako, da je njihovo delo povezano z regionalnim področjem Občine Kočevje, in zato bistveno prispevajo k umetniškemu, znanstvenemu in kulturnemu razvoju Kočevske.

Festival lesa

Na različnih lokacijah po Kočevju se že od leta 2013 odvija Festival lesa, v okviru katerega se odvijajo različni dogodki, ki povzdigujejo bogato dediščino kočevskih gozdov in ponujajo možnost za razmislek o novih priložnostih.
S festivalom lesa želijo organizatorji povečati zanimanje mladih za lesarske poklice, opomniti lokalno prebivalstvo na vrednost lesa kot naravne dobrine, se povezati s podjetniki in povečati pozitivno miselnost v mestu. Festival lesa želi postati osrednji dogodek in zbirališče lesne stroke v Sloveniji in širše. Pester vsebinski del se vsako leto prepleta z živahnim dogajanjem v mestu.

Festival lesa 3
Festival lesa 4

Vzdržljivostni pohod 'Po medvedovih stopinjah'

Vzdržljivostni pohod Po medvedovih stopinjah že od leta 2013 poteka po Roški pešpoti, ki je dolga 61 km ter ponuja izkušnjo tišine in miru med stoletnimi orjaki, občutek povezanosti življenja ter športni izziv za tiste, ki si upajo dotakniti mej svoje vzdržljivosti. Pohodnike pot vodi skozi mogočne gozdove Kočevskega Roga, mimo Rudniškega jezera, paleolitskega najdišča Željnskih jam, porušenih zidov nekdanjih Kočevarskih vasi, Kraljice Roga - ene najdebelejših jelk v Sloveniji in ostalih znamenitosti.
V letu 2019 se je pohoda udeležilo več kot 2000 pohodnikov, celotno pot pa jih je prehodilo več kot 900. Pri organizaciji sodelujejo turistično športno društvo Po medvedovih stopinjah in Zavod Kočevsko.

Pranger Predgrad

Pranger Predgrad je tradicionalna kulturno-etnografska prireditev, ki se vsako leto odvija v Predgradu in obiskovalce popelje v živahno srednjeveško dogajanje in poteka že od leta 2007. Imenuje se po sramotilnem stebru, ki so ga včasih uporabljali za kaznovanje lažjih prekrškov (tatvine, prešuštvo, krivolov in ostale, ki so se pregrešili zoper pravice poljanskega gospostva), saj so s tem prestopnike javno izpostavili. V Predgradu so ga postavili v začetku 13. stoletja, Predgrad pa je danes eno od 14 mest v Sloveniji, kjer je sramotilni steber še ohranjen.
Prireditev, ki se vsako leto odvije v Predgradu spremlja različno dogajanje: ogled neznane spahe, nastopi folklornih skupin in druženje ob glasbi. Pri organizaciji sodelujejo Kulturno športno društvo Predgrad in Zavod Kočevsko.

Mačkarada

Mačkarada je sprevod pustnih mask po Kočevju, ki poteka od leta 2000 in ga spremlja dobro in razigrano razpoloženje vseh našemljenih – predstavi se veliko domačih in gostujočih skupin iz celotne Slovenije in tudi tujine. Običaj šemljenja izhaja iz pradavnine, ko so naši predniki verovali, da bodo na ta način pregnali zimo in priklicali pomlad.
Na pustno soboto po kočevskih mestnih ulicah poteka sprevod in predstavitev pustnih mask, ki se konča na mestni ploščadi, nato pa se pustno rajanje ob zabavni glasbi in plesu nadaljuje še pozno v noč. Pri organizaciji sodelujejo Turistično društvo Kočevje in Zavod Kočevsko.

Mackarada 3
Mackarada 4

Petruvu v deželi Petra Klepca

Petruvu je edina kulturna prireditev v občini Osilnica, kjer se zberejo prebivalci z obeh bregov Kolpe z namenom ohranitve in prikaza kulturne dediščine doline, njenih šeg, navad in obrti ter vrnitvijo ljudskega junaka Petra Klepca v dolino. Kulturno zabavna prireditev poteka na dan godu sv. Petra, 29. junija, praznik pa je ime dobil po zavetniku cerkve Sv. Petra in Sv. Pavla v Osilnici. Domačini Petruvo v svojem narečju imenujejo Petruvu.

 

Tamburanje va Kostele

Tradicionalna etnografska prireditev v eni najmanjših slovenskih občin na dan velikega šmarna je razlog, da se v rojstnem kraju zberejo domačini, izseljeni in razseljeni Kostelci ter tudi drugi gostje.
Preko celotnega dne v Fari poteka ’’Kostevski direndaj’’ z vrsto ustvarjalnih delavnic za otroke, na sejmu domače in umetnostne obrti se predstavijo lokalni obrtniki, domači in tuji ljudski glasbeniki in folkloristi v ljudskih oblačilih. Za dodatno kulturno in športno obarvanost poskrbijo otroci iz tamkajšnje osnovne šole ter lokalna športna društva, dan pa se sklene z živahno ’’Kostevsko veselico’’.

Na vrh