Pomen in vloga gozdov

Piše: Kočevsko

Spoznajte ključno vlogo, ki jo imajo gozdovi za okolje.

Obširni Kočevski gozdovi, ki pokrivajo okoli 90 % površja, so izjemno pomembni za našo regijo in lokalno okolje ter ponujajo raznolike ekološke, socialne in gospodarske koristi.

Foto Kapele gozd narava zima sneg
Foto Kapele narava gozd cesta jesen

Shranjevanje ogljika

Bujni gozdovi Kočevskega delujejo kot vitalni ponori ogljika, ki absorbirajo in skladiščijo ogljikov dioksid ter tako lokalno kot globalno prispevajo k boju proti podnebnim spremembam.

Biotska raznolikost

Naši gozdovi so dom številnim, med njimi tudi avtohtonim, rastlinskim in živalskim vrstam. Nudijo zatočišče divjim živalim in spodbujajo ključne procese, kot so opraševanje, razpršitev semen in kroženje hranil. Kočevsko je eno od redkih območij v Evropi kjer v naravne okolju še vedno prebivajo vse tri velike zveri: medved, ris in volk.

medved Marjan Artnak
ris Lan Hocevar

Uravnavanje vode in zaščita tal

Gozdovi imajo ključno vlogo pri ohranjanju občutljivega ravnovesja vodnega cikla, saj absorbirajo padavine in jih postopoma sproščajo ter preprečujejo poplave. Delujejo tudi kot varuhi pred erozijo, ki jo povzročata dež in veter, ter zagotavljajo njegovo dolgoživost.

Uravnavanje podnebja

Gozdovi aktivno prispevajo k lokalnemu in globalnemu uravnavanju podnebja, absorbirajo ogljikov dioksid, sproščajo kisik, ki je potreben za življenje, in z evapotranspiracijo ustvarjajo hladilni učinek ter tako igrajo ključno vlogo pri ohranjanju podnebnega ravnovesja.

Gospodarski razvoj

Gozdovi imajo poleg okoljskega tudi gospodarski pomen, saj zagotavljajo les, ki je pomembna surovina za številne industrije. Zato je pomembno, da je upravljanje gozdov trajnostno, saj se le tako lahko ohrani njihova edinstvena vloga.

gozd meglica kocevsko kapele
jesen kocevsko kapele listje svetloba jesen

Rekreacija in turizem

Poleg pomembne vloge za ekosistem pa so gozdovi tudi priljubljeno zatočišče za ljubitelje aktivnosti na prostem. Destinacija Kočevsko slovi po svoji neokrnjeni naravi in ohranjenih gozdovih, ki nudijo idealno slikovito okolje za poživljajoče pohode in kolesarjenje ali mirno okolje za opazovanje divjih živali. S tem imajo gozdovi tudi pomembno gospodarsko vlogo pri bogatenju turistične ponudbe.

Prepoznavanje ključne okoljske vloge gozdov poudarja potrebo po njihovem ohranjanju. Obisk skrivnostnih gozdov Kočevske ne omogoča le običajnega vpogleda v naravno privlačnost naše destinacije, ampak odraža tudi rezultate dolgoletnega vestnega upravljanja z naravo.

risovapot kocevsko kapele gozd narava pohodnistvo
pohodnistvo kocevsko kapele razgled
Fotografije: Foto Kapele, Lan Hočevar, Marjan Artnak
Na vrh