Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja in uporabe spletnega mesta kocevsko.com

I. Uvodne določbe

1. člen

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine na spletnem mestu www.kocevsko.com so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), s priporočili GZS in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje. Svetujemo vam, da pred uporabo strani spletne trgovine pazljivo preberete spodaj zapisane pogoje poslovanja. Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne trgovine, pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem. S potrditvijo naročila je uporabnik seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja, varstvom osebnih podatkov in pravnim obvestilom.

Ti splošni pogoji urejajo:

  • uporabo spletnega mesta Kočevsko dostopnega na spletnem naslovu www.kocevsko.com (v nadaljevanju: spletno mesto), katerega imetnik in upravitelj je Zavod Kočevsko, TZO 62, 1330 Kočevje;
  • prodajo blaga in turističnih aranžmajev, ki jih izvaja Zavod Kočevsko ali tretje osebe, preko spletnega mesta;
  • pogoje izvedbe turističnih aranžmajev, ki jih ponuja Zavod Kočevsko preko spletnega mesta.

Ponudnik blaga na spletnem mestu ter turističnih aranžmajev je ZAVOD KOČEVSKO.

  • sedež in naslov: Trg zbora odposlancev 62, 1330 Kočevje
  • matična številka: 6952992000;
  • vpisan v sodni register; 11. 11. 2015
  • imetnik licenc za organiziranje/prodajo potovanj št. 11277/1 s strani Gospodarske zbornice Slovenije;
  • davčna številka (ID za DDV): SI97767735 (ponudnik je zavezanec za plačilo davka na dodano vrednost);
  • kontaktna telefonska številka: +386 (0) 82 00 94 86
  • kontaktni e-poštni naslov: info@kocevsko.com

(v nadaljevanju: ponudnik).

Kupec je pravna oseba ali fizična oseba, ki je s ponudnikom na spletnem mestu sklenila prodajno pogodbo za blago ali ki je s ponudnikom na spletnem mestu ali na kakšen drug način sklenila pogodbo o izvedbi turističnega aranžmaja (v nadaljevanju: kupec).

Uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja oziroma obišče spletno mesto (v nadaljevanju: uporabnik).

Vse določbe teh splošnih pogojev, ki se nanašajo oziroma sklicujejo na uporabnike, veljajo tudi za kupce, kolikor ni pri posamezni določbi izrecno določeno drugače.

II. Veljavnost, sprejem in uporaba splošnih pogojev

2. člen

Ti splošni pogoji zavezujejo uporabnika, ko prvič obišče spletno mesto in pri vseh kasnejših obiskih.

Ti splošni pogoji zavezujejo tudi kupce, ki kupijo blago ali storitve preko spletnega mesta, in so sestavni del pogodbe med ponudnikom in kupcem.

Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da sprejema in se strinja z vsemi določbami teh splošnih pogojev in da je seznanjen s politiko varstva zasebnosti in piškotkov – Varovanje zasebnosti.

Uporabnik je seznanjen in sprejema dejstvo, da ga pri določenih turističnih aranžmajih poleg teh splošnih pogojev lahko zavezujejo tudi splošni pogoji ali pogodbena določila tretjih oseb, s čimer ga bo ponudnik posebej seznanil.

3. člen

Ponudnik si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez vnaprejšnjega obvestila spremeni katerokoli določbo teh splošnih pogojev ali katerokoli določbo Politike varstva zasebnosti in piškotkov.

III. Sklenitev pogodbe, način plačila

4. člen

Kadar kupec od ponudnika kupuje blago preko spletnega mesta, je pogodba med njima sklenjena, ko kupec od ponudnika prejme sporočilo po e-pošti, s katerim ponudnik potrdi nakup.

Kadar uporabnik od ponudnika kupuje turistični aranžma preko spletnega mesta, je pogodba med njima sklenjena, ko uporabnik od ponudnika prejme sporočilo po e-pošti, s katerim ponudnik potrdi nakup. Ponudnik si pridržuje pravico, da v 48 urah od prejetega naročila preveri, ali je turistični aranžma mogoče izvesti, in uporabniku bodisi potrdi nakup bodisi ga obvesti, da turističnega aranžmaja ni mogoče izvesti. Če ponudnik v roku 48 ur od naročila uporabniku ne pošlje nobenega obvestila, se šteje, da turističnega aranžmaja ni mogoče izvesti in pogodba med uporabnikom in ponudnikom ni sklenjena.

Zaradi zagotovitve prepoznavanja in možnosti poprave napak pred oddajo naročila se ima kupec kadarkoli med nakupnim procesom na spletnem mestu možnost vrniti na prejšnji korak in popraviti morebitne napačne podatke.

Ponudnik besedila pogodbe s kupcem ne shranjuje. Pogodba se lahko sklene v slovenskem in angleškem jeziku.

5. člen

Vse cene, navedene na spletnem mestu so v evrih (EUR) in vsebujejo 9,5 % ali 22 % davek na dodano vrednost (DDV), odvisno od artikla, izdelka ali storitve.
Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti.
Kupec soglaša, da mu lahko ponudnik izda račun za prodano blago ali turistični aranžma samo v elektronski obliki in mu ga pošlje po e-pošti oziroma z drugimi sredstvi elektronske komunikacije.

Kljub izjemnim naporom, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena izdelka spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa, hkrati pa bo ponudnik kupcu ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo.

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika, kot za kupca.

6. člen

Kupec lahko ponudnikove storitve plača s kreditno (plačilno) kartico.

Če kupec v skladu z zakonom ali temi splošnimi pogoji odstopi od pogodbe s ponudnikom ali če naročenega turističnega aranžmaja ni mogoče izvesti, kartica pa je bila že obremenjena za znesek blaga ali turističnega aranžmaja, bo ponudnik plačana sredstva vrnil na kreditno kartico oziroma jih na drug dogovorjen način vrnil kupcu.

Ponudnik ne zbira številk in drugih podatkov, ki se nanašajo na kreditne kartice in jih kupec posreduje preko spletnega mesta. Te podatke zbirajo izključno ponudniki plačevanja s kreditnimi karticami.

Kupec je dolžan pri plačevanju s kreditno kartico na spletnem mestu zagotoviti vse razumne ukrepe, da zavaruje varnostne elemente kreditne kartice, ki omogočajo identifikacijo imetnika kartice.

O dejstvu ali sumu zlorabe kreditne kartice v povezavi s plačilom na spletnem mestu je dolžan kupec nemudoma obvestiti ponudnika in svojega ponudnika plačilnih storitev. V primeru zlorabe kreditne kartice se lahko kupec z morebitnimi zahtevki obrne na svojega ponudnika plačilnih storitev, skladno z določbami Zakona o plačilnih storitvah in sistemih. Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki je naročniku nastala zaradi zlorabe kreditne kartice.

IV. Varnost

7. člen

Spletna trgovina www.kocevsko.com uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov, naročil ter plačil.

V. Registracija in postopek nakupa

Registracija uporabnika ni potrebna, kar pomeni, da se brskanje po artiklih, aranžmajih in izvedba nakupa lahko izvede brez registracije. Za izvedbo nakupa je obvezen vnos osebnih podatkov (ime, priimek, naslov, elektronski naslov, kontaktna telefonska številka) in izbor artiklov oziroma aranžmaja, ki so potrebni za uspešno izvedbo naročila. Pri Pohodu po medvedovih stopinjah mora uporabnik izbrati tudi med vrsto malice (mesna ali vegi) ter velikostjo artiklov, ki jih prejme ob registraciji (velikost majice in nogavic).

Nakup se prične z izbiranjem med ponujenimi izdelki tako, da jih postavite v košarico z gumbom "Dodajte v košarico". Za nakup zadošča že en izdelek. Po opravljeni izbiri in ob predpostavki, da se strinjate z vsebino košarice, nadaljujete z gumbom "Dodaj v košarico" oziroma »Dodaj udeležence v košarico«, pri čemer je mogoče v naslednjih korakih dodati dodatne udeležence. Postopek nakupa je v nadaljevanju sestavljen iz večih korakov: 1 – Moja košarica (seznam izbranih izdelkov oziroma aranžmajev) 2 - Vaši podatki (podatki za račun) 3 – Povzetek naročila 4 - Potrditev naročila. Naročilo lahko prekinete v vsakem trenutku tako, da zaprete okno brskalnika, razen v primeru, da ste naročilo že potrdili. V tem primeru se obrnite na nas na e-naslov info@kocevsko.com ali telefonsko številko +386 (0) 82 00 94 86 v času uradnih ur.

Po opravljenem naročilu in plačilu boste po elektronski pošti prejeli tudi obvestilo. Pozor, preden ne dobite potrdila o uspešnem plačilu, nakup ne gre v izvedbo!

VI. Pravica do odstopa od pogodbe, reklamacija

8. člen

Pri nakupu blaga na spletnem mestu lahko kupec, ki je potrošnik, odstopi od pogodbe s ponudnikom v 14 dneh od nakupa. Za odstop od pogodbe zadostuje, da kupec o tem obvesti ponudnika, ne da bi moral navesti razlog za odstop.

Rok iz prejšnjega odstavka tega člena začne teči z dnem prejema kupljenega blaga.

Kupec mora najkasneje v 14 dneh po odstopu od pogodbe blago, glede katerega je odstopil od pogodbe, poslati nazaj ponudniku. Strošek pošiljanja bremeni kupca.

Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.
Po prejemu obvestila o odstopu bo ponudnik najkasneje v 24 urah banki izdal nalog, naj kupcu vrne vsa plačila, prejeta za blago, glede katerega je kupec odstopil od pogodbe, pod pogojem, da je ponudnik do tega roka prejel vrnjeno blago ali da mu je kupec v tem roku predložil potrdilo, da je bilo blago poslano ponudniku. Datum, ko bo kupec vrnjeni denar dejansko prejel, je odvisen od politike in načina poslovanja banke.

VII. Avtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine

9. člen

Celotna vsebina spletnega mesta, ne glede na obliko (besedila, slike, filmi, zvoki itd.), je avtorskopravno zaščitena. Nosilec vseh materialnih avtorskih pravic na vsebinah, objavljenih na spletnem mestu, je ponudnik in/ali oseba, za katero je to pri posamezni vsebini izrecno navedeno.

Brez izrecnega vnaprejšnjega pisnega soglasja ponudnika je prepovedana kakršnakoli uporaba katerekoli vsebine, objavljene na spletnem mestu, za kakršenkoli namen, razen za oseben ogled uporabnika. Zloraba lahko pomeni kaznivo dejanje in ima lahko za posledico materialno odgovornost uporabnika.

Brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja ponudnika oziroma dogovora med ponudnikom in uporabnikom je uporabniku prepovedano posegati v avtorska dela iz prejšnjih odstavkov tega člena, jih predelovati ali prirejati ter prenašati pravice na teh delih na tretje osebe.

VIII. Omejitev in izključitev odgovornosti ponudnika

10. člen

Ponudnik ne prevzema nobenega jamstva, da so vsebine, objavljene na spletnem mestu www.kocevsko.com , točne, popolne in pravilne in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku, ker se je zanesel na objavljene vsebine.

Včasih se zgodi, da ne moremo zagotavljati popolne točnosti in zanesljivosti vseh objavljenih podatkov. Vsa opozorila bomo sprejeli resno in takoj popravili objavljene informacije.

Ponudnik ne prevzema nobenega jamstva glede delovanja ali dostopnosti spletnega mesta in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku, ker spletno mesto ni bilo dostopno ali ni delovalo ali ni delovalo pravilno.

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi zaradi uporabe spletnega mesta utegnila nastati na uporabnikovi strojni, programski ali drugi opremi. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za primerno zaščito (protivirusno ipd.) opreme, s pomočjo katere dostopa do spletnega mesta.

Pridržujemo si pravico do dnevne spremembe vsebin, napak v cenah in napisanem besedilu. Z uporabo spletne trgovine kupec potrjuje, da sprejema opisane pogoje in se z njimi strinja.

IX. Varovanje osebnih podatkov

11. člen

Zavedamo se, da je zasebnost obiskovalcev in kupcev v naši spletni trgovini na prvem mestu. Zato vam zagotavljamo 100% varstvo in zaščito vaših osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Z registracijo v spletni trgovini soglašate, da vaše osebne podatke shranimo in jih uporabljamo izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo za izvedbo aranžmajev.

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika. Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani naprej nepooblaščenim osebam.

X. Končne določbe

12. člen

Za veljavno komunikacijo med uporabnikom in ponudnikom se šteje e-poštno sporočilo, poslano na e-poštni naslov info@kocevsko.com za ponudnika, za uporabnika pa na tisti e-poštni naslov, ki ga je navedel pri registraciji na spletnem mestu ali ki ga je kako drugače sporočil ponudniku.
Sporočilo se šteje za prejeto, ko ga je nasprotna stranka prejela. Sporočilo se šteje za prejeto, tudi če ga nasprotna stranka ni prejela, pa lahko stranka pošiljateljica dokaže, da je sporočilo odposlala v skladu s 1. odstavkom tega člena, in sicer se šteje sporočilo za prejeto naslednji dan od dneva pošiljanja.

13. člen
Morebitni spori se rešujejo sporazumno. Če do sporazumnega dogovora ne pride, se spori rešujejo na pristojnem sodišču v Ljubljani.

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb. Pritožbo je možno oddati preko elektronske pošte info@kocevsko.com ali na poštni naslov ZAVOD KOČEVSKO, TZO 62, 1330 Kočevje.

Ponudnik bo najkasneje v osmih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo, sporočil kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščal o poteku postopka.

Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato se ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

Ti splošni pogoji veljajo od 01.01.2019 dalje.

Na vrh