Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje

Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje je Občinski svet Občine Kočevje ustanovil 29. septembra 2015 z odlokom o ustanovitvi javnega zavoda na področju turizma in kulture v občini Kočevje.

Z letom 2016 se je vzpostavila destinacijska blagovna znamka Kočevsko - Skrivnostni gozd Slovenije, s katero se je pospešeno pričela izvajati strategija razvoja turizma v sodelovanju s turističnimi ponudniki na kočevskem, ki pokriva Občino Kočevje, Kostel in Osilnico.

Osnovni podatki

Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje (Zavod Kočevsko)
Trg zbora odposlancev 62, 1330 Kočevje
1330 Kočevje
www.kocevsko.com
e-pošta: info@kocevsko.com
Glavna pisarna: T: +386 (0) 82 00 94 86

Vizija

Destinacija Kočevsko bo do leta 2025 postala mednarodno prepoznavna in privlačna turistična destinacija za turiste in obiskovalce, ki si želijo aktivni in doživljajski oddih v pristnosti narave. Destinacija bo izpolnjevala pričakovanja zahtevnemu, aktivnemu ter ekološko ozaveščenemu turistu, kar bo prispevalo k dolgoročni ohranitvi naravne in kulturne dediščine ter družbenemu in gospodarskemu blagostanju prebivalcev Kočevskega.

Delujemo s krovno vizijo slovenskega turizma, da Slovenija postane destinacija za petzvezdična zelena, zdrava in aktivna doživetja, Kočevsko pa bo postalo vrhunska destinacija za petzvezdično doživetje gozda.

Poslanstvo vseh deležnikov destinacije je, razviti kakovostno, prepoznavno turistično ponudbo. Ponudba nove prepoznavne destinacije Kočevsko bo privlačna za turiste, hkrati pa bo delovala trajnostno in odgovorno za dolgo, uspešno poslovanje. Skrbela bo za ohranjanje ekosistemov in naravnih procesov, naravnih vrednot, pestrost habitatnih tipov, živalskih in rastlinskih vrst ter kakovost in pestrost krajin, k ohranjanju kulturne dediščine in kakovosti kulturne krajine, ki je rezultat dolgoletnega sožitja domačinov in narave. Z organiziranostjo in mreženjem deležnikov se bo razvila enovita destinacija z večjimi sinergijskimi učinki, ki se kažejo v rasti in razvoju, predvsem pa v blaginji in zadovoljstvu lokalne skupnosti.

Destinacija Kočevsko je tudi del Zelene sheme slovenskega turizma - nacionalnega programa in certifikacijske sheme, ki pod krovno znamko Slovenia Green združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji. Destinacijam in ponudnikom nudi konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja ter skozi znamko Slovenia Green zeleno delovanje tudi promovira. S to shemo se v slovenski turizem uvajajo trajnostni modeli na ravni turističnih ponudnikov (nastanitve, parki, znamenitosti) in destinacij, ki skrbijo za trajnostni razvoj ekonomskega, družbeno-kulturnega in naravnega okolja.

SloveniaGreen crop3

Na ravni destinacije je Kočevsko v letu 2020 pridobilo zlati znak Slovenia Green, med nastanitvami pa sta znak Slovenia Green Accommodation prejela Hostel Bearlog in Camp Jezero Kočevsko. Hostel Bearlog je za vstop v Zeleno shemo pridobil mednarodno uveljavljeni znak Travelife, Camp Jezero Kočevsko pa je pridobil Ecocamping.

 

Kontakti

Direktorica: Vesna Malnar Memedovič
e-pošta: vesna.malnar@kocevsko.com

Vodja sektorja za turizem: Nevenka Klun
e-pošta: nevenka.klun@kocevsko.com

Vodja sektorja za kulturo: Aleksander Koprivec
e-pošta: saso.koprivec@kck.si

Marketing in stiki z javnostjo: Nadija Kolmanič

e-pošta: nadija.kolmanic@kocevsko.com

 • IMG 4424 dvoranaKCK

  Kulturni center Kočevje - KCK

  Kulturni center Kočevje je osrednje prizorišče kulturno-umetniškega dogajanja na Kočevskem.

 • Hostel Bearlog Jost Gantar MALA 100

  Hostel Bearlog

  Hostel Bearlog je prvi hostel na Kočevskem in se nahaja v obnovljeni hiši z bogato zgodovino. V hostlu se nahaja tudi osrednji TIC destinacije Kočevsko, kjer lahko prejmete informacije o številnih lokalnih aktivnostih in dogodkih.

 • IMG 9568

  Camp Jezero Kočevsko

  Camp Jezero Kočevsko ima urejene prostore za avtodome, prikolice in šotorišča, ponujajo pa tudi nastanitev v glamping hišicah.

 • IMG 2174 1

  TIC Kočevska Reka in zbirno mesto Bunkerja Škrilj

  V TIC Kočevska Reka so na voljo številne informacije za turiste ter brezplačne publikacije o turistični ponudbi destinacije Kočevsko, hkrati pa je to tudi info točka in zbirno mesto za oglede podzemnega Bunkerja Škrilj.