Info točke

 • IMG 4424 dvoranaKCK

  Kulturni center Kočevje - KCK

  Kulturni center Kočevje je osrednje prizorišče kulturno-umetniškega dogajanja na Kočevskem.

 • Osilnica

  Občina Osilnica

  Občina Osilnica je po številu prebivalstva najmanjša občina v Sloveniji. Dežela Petra Klepca vam nudi možnost preživljanje prostega časa v neokrnjeni naravi ter ponuja velik nabor različnih aktivnosti.

 • PD kocevje

  Planinsko društvo Kočevje

  Društvo deluje od 20.maja 1951 in je v tem času doseglo številne uspehe. Društvo skozi vse leto organizira pohode po slovenskih in tujih hribih in gorah.

 • IMG 2174

  TIC Kočevska Reka in zbirno mesto Bunkerja Škrilj

  V TIC Kočevska Reka so na voljo številne informacije za turiste ter brezplačne publikacije o turistični ponudbi destinacije Kočevsko, hkrati pa je to tudi info točka in zbirno mesto za oglede podzemnega Bunkerja Škrilj.

 • TURISTICNO DRUSTVO BREZPOTJA

  Turistično društvo brezpotja

  Turistično društvo brezpotja stremi k povezovanju ponudnikov turistične ponudbe širše Kočevske in uresničevanju skupnih ciljev turističnega razvoja v Občini Kočevje in širše.

 • TURISTICNO DRUSTVO KOCEVJE

  Turistično društvo Kočevje

  TDK nudi obiskovalcem Kočevske turistične informacije o možnostih aktivnega preživljanja obiska dežele gozdov, v turistični trgovinici pa ponuja različne lokalne pridelke in izdelke.

 • Turisticno sportno drustvo Kostel

  Turistično športno društvo Kostel

  TŠD Kostel se ukvarja predvsem z razvojem turizma v občini in skrbi za pripravo različnih zloženk.

 • Zavod Nesseltal 1 min min

  Zavod Nesseltal Koprivnik

  Zavod Nesseltal Koprivnik skrbi za varstvo in ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter promocijo vasi Koprivnik in celotne Kočevske.