Trajnostno delo(vanje) destinacije Kočevsko

Piše: Kočevsko

Po standardih organizacije Green destinations je Slovenija prva celostno ocenjena zelena država, v okviru nacionalnega programa Slovenia Green pa je v skladu z mednarodnimi merili že ocenjena tudi destinacija Kočevsko, kjer vas zelena doživetja čakajo na vsakem koraku.

Skoraj 90% površja naše destinacije pokrivajo gozdovi, kar pomeni, da sodimo med najbolj gozdnata območja ne le v Sloveniji, temveč tudi v Evropi. Zaradi teh izjemnih naravnih danosti našega območja smo kot osrednji element trajnostne in zelene turistične ponudbe, ki jo gradimo, tudi izbrali slogan »Skrivnostni gozd Slovenije«. S tem sloganom ponazarjamo obsežno prostranost narave naše destinacije, ki jo domačini in tuji gostje skozi različne aktivnosti odkrivajo in raziskujejo.

Naši gozdovi niso le obširni, ampak sodijo tudi med najbolje ohranjene, v njihovih najglobljih kotičkih pa se skrivajo tudi ostanki pragozdov, ki so nastali z načrtnim in skrbnim dolgoletnim upravljanjem lokalnih gozdarjev. Pragozdni ostanek Krokar je vpisan tudi na UNESCO seznam naravne dediščine, ki s svojimi konvencijami ščiti znamenitosti, ki imajo izredno univerzalno vrednost za vse človeštvo. V dobro ohranjenih lokalnih gozdovih so svoj dom našle tudi številne divje živali, med katerimi so prisotne tudi vse tri velike zveri, bogate naravne danosti pa obiskovalcem nudijo veliko različnih možnosti za aktivno preživljanje prostega časa v naravi in doživljanje neokrnjenih gozdov (pohodništvo, kolesarjenje, opazovanje, sledenje znakom prisotnosti živali in fotolov). Našo turistično ponudbo gradimo v tesni navezavi z gozdovi, ki nas obkrožajo, vsi programi vodenja so naravnani trajnostno ter prijazni do okolja in njegovih prebivalcev, nekateri programi pa nosijo tudi oznako »Medvedu prijazno«, ki jo v okviru projekta Life Dinalp Bear podeljuje Biotehniška fakulteta v Ljubljani. To oznako nosi tudi nastanitveni objekt Hostel Bearlog, s katerim upravlja Zavod Kočevsko, pridobili pa so jo že tudi nekateri lokalni izdelki.

Foto: Marjan Artnak

 

Vidik trajnosti smo izpostavili že pri samem izobraževanju turističnih vodnikov, ki sedaj pri izvajanju vodenj s svojimi učinkovitimi pristopi goste spodbujajo in izobražujejo o spoštovanju in ohranjanju narave. Ta del nepotrošne rabe živali v turistične namene se učinkovito nadzoruje s programi kot so Life Kočevsko in Life Dinalp Bear, programe sledenja živalim in znakom njihove prisotnosti pa smo razvijali v sodelovanju s priporočili Zavoda tovarna trajnostnega turizma in Biotehniško fakulteto. Skupaj z Zavodom za gozdove smo osnovali turistično-izobraževalni program, ki omogoča spoznavanje medvedov in možnost opazovanja teh karizmatičnih rjavih kosmatincev v naravnem okolju in postavljenih opazovalnicah, ki so namenjene tudi fotografiranju. Naši programi opazovanja in fotografiranja živali poleg trajnostne naravnanosti tudi spodbujajo izobraževanje lokalnega prebivalstva in turističnih gostov o živalih, prispevajo k ohranjanju pozitivnega odnosa do njih ter z ničnimi ali čim manjšimi posegi v naravno okolje živali pri njihovem načinu življenja ne vznemirjajo. Izvedba programov naše destinacije poteka brez pritiska na habitate živali in z zavedanjem, da so naravni viri omejeni ter jih je treba spoštovati in ohranjati ter o tem ozaveščati tudi lokalno skupnost in drugo javnost. Pri takšnem trajnostnem delovanju se za nadaljnji razvoj turizma in lokalno skupnost pojavljajo številne prednosti, kot je dodana vrednost edinstvenih doživetij in turističnih produktov, sklepajo pa se tudi nova partnerstva, ki spodbujajo in krepijo sodelovanje lokalne skupnosti.

Foto: Nea Culpa in Jošt Gantar

 

Destinacija Kočevsko se v vlogi prepoznavne turistične lokacije še zarisuje in jo obiskujejo predvsem ciljne skupine, ki so do narave in njenega ohranjanja pozitivno naravnane – manjše skupine, individualni gostje in aktivni športniki, ki iščejo predvsem oddih, sprostitev in nove adrenalinske izzive, njihovo število pa ni problematično ali previsoko. Število gostov je sicer najvišje v toplejših mesecih, saj pomemben del naše ponudbe predstavljajo različne aktivnosti v naravi za katere so primerni tako pomladni, poletni in jesenski meseci, razvijamo pa tudi programe, ki se lahko izvajajo izključno v zimskem času (npr. sledenje volkovom s krpljami po zasneženi pokrajini).

Ta zadana načela trajnostnega ravnanja bomo spoštovali tudi pri našem nadaljnjem razvoju in prizadevanjih za ustvarjanje prepoznavne trajnostne in zelene destinacije, ki v skladu z začrtano strategijo razvoja snuje svojo turistično ponudbo in ustvarja gostom in okolju prijazno vrhunsko doživetje gozda.

Na vrh