Rezultati ankete obiskovalcev destinacije Kočevsko

Piše: Kočevsko

V Zavodu Kočevsko smo v letu 2019 anketirali obiskovalce naše destinacije in s tem pridobili nekaj podatkov o naših gostih, zbrali njihova mnenja o destinaciji Kočevsko ter podatke o njihovem poznavanju naše destinacije.

V raziskavi je sodelovalo 150 domačih in tujih obiskovalcev, ankete pa so bile zasnovane na sistemu ETIS (European Tourism Indicator System), ki ga je razvila Evropska komisija.

V času izvajanja raziskave so destinacijo obiskali predvsem gostje iz oddaljenosti do 100 km (45,33 %) in 150 km (32 %), manj gostov pa je bilo iz krajev oddaljenih več kot 200 km (22,67 %), kar je manj od slovenskega povprečja, ki po podatkih analize anket Zelene sheme slovenskega turizma znaša 448 km. Znotraj destinacije je večina obiskovalcev potovala s kolesom (48 %), nekaj jih je destinacijo raziskovalo peš (17,33 %), ostali pa so destinacijo odkrivali z organiziranim prevozom, svojim avtomobilom ali motorjem (34,67 %). V primerjavi s podatki povprečja uporabe sredstev mehke mobilnosti, ki se je v Sloveniji poslužuje približno ena tretjina obiskovalcev, imamo znotraj naše destinacije večji delež obiskovalcev, ki za prevoz po destinaciji uporabljajo mehko mobilnost ali jo odkrivajo s pohodništvom, kar sovpada z našo ponudbo aktivnih in trajnostnih načinov doživljanja neokrnjene narave.

Screen Shot 2020 04 03 at 09.45.03

Več kot polovica anketirancev je destinacijo Kočevsko obiskala prvič (57 %). Pri obiskovalcih, ki se vračajo, smo zabeležili, da je največ takšnih, ki so nas v zadnjih petih letih obiskali do 5-krat (56,25 %), manj pa takšnih, ki so se k nam vrnili do 10-krat (29,68 %) ali več kot 10-krat (14,1 %). Ta kazalnik je zelo odvisen od tipa destinacije in ponudbe, za nas kot turistično destinacijo v razvoju pa je dejstvo, da se obiskovalci radi večkrat vračajo, spodbudno. Kar 81 % obiskovalcev je znotraj destinacije opravilo tudi nočitve.

Med obiskovalci, ki so v destinaciji Kočevsko tudi prenočili, se je višina zneska, ki so ga v dnevu porabili, gibala med 50 in 100 EUR (52,9 %), manjši delež je porabil med 100 in 200 EUR (28,9 %), ostali pa manj kot 50 EUR (13,2 %) ali več kot 200 EUR (4,9 %). Največ destinaciji v Sloveniji se po potrošnji obiskovalcev uvršča med destinacije s srednjo potrošnjo, vsekakor pa je cilj, da k sebi privabimo tudi turiste, ki so za svoje izkušnje in doživetja pripravljeni potrošiti več, pri čemer ima največjo vlogo podporna ponudba, ki dopolnjuje izkušnjo destinacije - kulinarika, nastanitve in kvalitetna doživetja. Enodnevni obiskovalci so v večini porabili med 25-50 EUR (41,4 %) ali 50-100 EUR (37,9 %), nihče od njih pa ni zapravil več kot 200 EUR.

Screen Shot 2020 04 03 at 09.45.12 crop

Anketirani obiskovalci destinacije Kočevsko so odgovorili, da se zavedajo naših prizadevanj in pobud za razvoj trajnostnega turizma (81 %) in so bili na splošno zadovoljni s svojim obiskom destinacije (pritrdilno je odgovorilo 95% obiskovalcev, med katerimi je kar 76% anketirancev ob obisku podalo najvišjo oceno), kar ustreza tudi podatkom ostalih slovenskih destinacij.

Na vrh