Poročilo o izvedenih aktivnostih na področju trajnostnega razvoja destinacije Kočevsko

Piše: Kočevsko

Destinacija Kočevsko se z razlogom ponaša kot zelena destinacija, saj skoraj 90 % površja prekrivajo gozdovi, z našimi prizadevanji za razvoj trajnostne turistične ponudbe in ozaveščanjem o tem pa zeleni sloves še utrjujemo. Tokrat predstavljamo pregled aktivnosti, ki smo jih na področju trajnostnega razvoja izvedli med leti 2020 in 2023.

Zelena zlata destinacija

V letu 2020 je destinacija Kočevsko zaradi številnih trajnostnih prizadevanj in aktivnosti pridobila naziv zlate destinacije ter je nosilka znaka Slovenia GREEN destination GOLD. V istem letu se je destinacija uvrstila tudi med 100 najbolj trajnostnih destinacij na svetu »Global TOP 100 Sustainable Destinations«, zaradi izjemne zgodbe naše destinacije posvečene programom opazovanja medveda kot metode ohranjanja populacije rjavega medveda na Kočevskem pa smo osvojili tudi 2. mesto GREEN DESTINATION STORY AWARDS.

grafika1 si

Za usmerjanje turističnega obiska in pomoč pri samostojnem raziskovanju destinacije Kočevsko smo pripravili sistem označevanja pohodniških poti z usmerjevalnimi tablami na terenu, v letu 2021 testirali prometni režim v središču mesta Kočevje. Za vse obiskovalce naše destinacije smo pripravili brošuro »Zeleni napotki za obisk destinacije Kočevsko« ter te nasvete umestili tudi na destinacijsko spletno stran.

Nastanitvi Camp Jezero Kočevsko in Hostel Bearlog sta uspešno podaljšali svoja mednarodno priznana trajnostna certifikata – EcoCamping in Travelife, ter SLOVENIA GREEN ACCOMMODATION. Hkrati sta obe nastanitvi tudi pohodnikom in kolesarjem prijazni. Pri pridobivanju mednarodno priznanih trajnostnih certifikatov so bili uspešni tudi drugi ponudniki naše destinacije: nastanitvi Lovski dom Polom (Green Key) in Cirus Apartments (Travelife) ter atrakcija Avanturistični park Ris (Green Key). Nastanitvi sta pridobili tudi znak SLOVENIA GREEN ACCOMMODATION, atrakcija pa SLOVENIA GREEN ATTRACTION.

grafika3 si

Digitalizacija, turistični programi in izobraževanja

V letu 2021 smo pričeli z digitalizacijo kulturne in naravne dediščine ter v sklopu projekta sofinanciranega s strani MGRT digitalizirali 15 točk v Pragozdu Krokar, ki je vpisan tudi na UNESCO seznam naravne dediščine, z željo da bi zmanjšali težnjo po nedovoljenih vstopov v to zaščiteno območje neokrnjene narave. V sklopu projekta smo digitalizirali tudi Grad Fridrihštajn ter razvili produkt za voden obisk ostankov gradu in spoznavanje ljubezenske zgodbe med Veroniko in Friderikom. Digitaliziran je bil tudi Grad Kostel.

Za vodeno doživetje Pragozda Krokar smo izobrazili tudi lokalne turistične vodnike ter pri tem velik poudarek namenili trajnosti in odgovornosti do narave in njenih prebivalcev, še posebej pa pragozdov kot krhkih ekosistemov, ki jih moramo ohraniti nedotaknjene in moramo zato na pravi način k temu spodbujati tudi obiskovalce. Vsebine na temo trajnosti ter odgovoren odnos do narave, gozdov in njegovih prebivalcev smo vključili tudi v preostala izobraževanja lokalnih turističnih vodnikov.

V obdobju med 2020 in 2023 smo za različne skupine obiskovalcev destinacije Kočevsko razvili 6 novih zelenih turističnih produktov: kolesarski produkt »Od zmaja do medveda«, družinski produkt »Family Forest Fun«, Foto-opazovanje medveda, doživetje Pragozda Krokar z VR ogledom pragozda, Doživetje Gradu Kostel in Dežela Petra Klepca.

V letu 2022 smo izvedli tudi tečaj za izobraževanje novih turističnih vodnikov destinacije Kočevsko, na katerem je bil pri vsebinah poseben poudarek namenjen trajnostnim vidikom. Ob zaključku smo tako pridobili 10 novih destinacijskih turističnih vodnikov, ki jih je sedaj skupaj že 45.

V obdobju med 2020 in 2023 smo izvedli številna izobraževanja na različne teme s področja trajnosti za ponudnike in deležnike naše destinacije ter izvedli tudi individualne obiske ponudnikov in skupinsko srečanje. Ponudnike redno tudi obveščamo s pošiljanjem e-novic.

grafika2 si

Trajnostna mobilnost

Na področju trajnostne mobilnosti je bila v letu 2021 ponovno vzpostavljena redna linija potniškega vlaka med Kočevjem in Ljubljano, v letu 2022 pa je bila vzpostavljena lokalna ureditev prevoza na klic po občini Kočevje »Toyota GO!«. Za izposojo smo dokupili nekaj e-koles in gorskih koles ter v upravljanje prevzeli javni sistem izposoje koles KOLU.

V letu 2021 in 2022 so bile v mestu Kočevje urejene kolesarske povezave v dolžini 5,3 km znotraj mesta, v želji povečanje uporabe koles kot alternativo prevažanju z osebnim avtomobilom.

Za kolesarski produkt »Od zmaja do medveda«, ki bo v prihodnosti zaživel tudi kot prireditev, smo trasirali kolesarsko pot od Ljubljane do Kočevja.

Druge pomembne aktivnosti

Pri managementu destinacije in razvoju programov redno sodelujemo tudi z lokalnimi ponudniki ter številnimi različnimi institucijami (Zavod za gozdove OE Kočevje, Pokrajinski muzej Kočevje, Turistično društvo, Zavod za kulturo in turizem Kostel, Lovišča s posebnim namenom, Lovska društva, turistične vodnike...).

Za večjo promocijo lokalnih izdelkov in gostinskih ponudnikov smo v letu 2022 razvili kolektivno blagovno znamko »O, KOČEVSKO!«, kamor smo vključili vrhunske jedi, ki vsebujejo lokalne sestavine, ter številne pridelke, predelke in rokodelske izdelke, s čimer spodbujamo sodelovanje z lokalnimi ponudniki. Skupaj smo certificirali 76 jedi, pridelkov in izdelkov, del kolektivne blagovne znamke O, KOČEVSKO! pa je sedaj že 10 rokodelcev, 13 pridelovalcev in predelovalcev ter 4 gostinski ponudniki. V kratkem bomo v sklopu znamke O, KOČEVSKO! lansirali še 10 izbranih izdelkov z nazivom »limited selection«.

grafika4 si

V središču mesta Kočevje je bila obnovljena skulptura lokalnega umetnika Staneta Jarma – kip »Deklica s piščalko«.

V letu 2023 se je zaključil pomemben projekt SO-RI-KO, s katerim je bila vsem prebivalcem Občin Sodražica, Ribnica in Kočevje zagotovljena zanesljiva oskrba z varno in zdravo pitno vodo. Skupaj je bilo zgrajenih kar 68.040 metrov novih cevovodov, 11 črpališč, 5 vodohranov in 3 čistilne naprave za pitno vodo.

Na Kočevskem jezeru smo uredili ribolovni režim ter vzpostavili 15 ribolovnih mest. Izvedeno je bilo tudi čiščenje nižjih plasti vode v jezeru z namenom zagotavljanja ohranitve krajine in urejene okolice jezera.

Infografiko s pregledom izvedenih aktivnosti si lahko pogledate na tej povezavi.

Na vrh