Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje

Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje je Občinski svet Občine Kočevje ustanovil 29. septembra 2015 z odlokom o ustanovitvi javnega zavoda na področju turizma in kulture v občini Kočevje. Z letom 2016 se je vzpostavila destinacijska blagovna znamka Kočevsko - Skrivnostni gozd Slovenije, s katero se je pospešeno pričela izvajati strategija razvoja turizma v sodelovanju s turističnimi ponudniki na kočevskem, ki pokriva Občino Kočevje, Kostel in Osilnico.

Osnovni podatki

Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje (Zavod Kočevsko)
Trg zbora odposlancev 62, 1330 Kočevje
1330 Kočevje
www.kocevsko.com
e-pošta: info@kocevsko.com
Glavna pisarna: T: +386 (0) 82 00 94 86

 

Vizija

Destinacija Kočevsko bo do leta 2025 postala mednarodno prepoznavna in privlačna turistična destinacija za turiste in obiskovalce, ki si želijo aktivni in doživljajski oddih v pristnosti narave. Destinacija bo izpolnjevala pričakovanja zahtevnemu, aktivnemu ter ekološko ozaveščenemu turistu, kar bo prispevalo k dolgoročni ohranitvi naravne in kulturne dediščine ter družbenemu in gospodarskemu blagostanju prebivalcev Kočevskega.

Pri tem bomo delovali v skladu s krovno vizijo slovenskega turizma, da Slovenija postane destinacija za petzvezdična ZELENA, ZDRAVA in AKTIVNA doživetja.

Poslanstvo vseh deležnikov destinacije je, razviti kakovostno, prepoznavno turistično ponudbo. Ponudba nove prepoznavne destinacije Kočevsko bo privlačna za turiste, hkrati pa bo delovala trajnostno in odgovorno za dolgo, uspešno poslovanje. Skrbela bo za ohranjanje ekosistemov in naravnih procesov, naravnih vrednot, pestrost habitatnih tipov, živalskih in rastlinskih vrst ter kakovost in pestrost krajin, k ohranjanju kulturne dediščine in kakovosti kulturne krajine, ki je rezultat dolgoletnega sožitja domačinov in narave. Z organiziranostjo in mreženjem deležnikov se bo razvila enovita destinacija z večjimi sinergijskimi učinki, ki se kažejo v rasti in razvoju, predvsem pa v blaginji in zadovoljstvu lokalne skupnosti

 

Kontakti

Direktorica: Vesna Malnar Memedovič
e-pošta: vesna.malnar@kocevsko.com

Vodja sektorja za turizem: Nevenka Klun
e-pošta: nevenka.klun@kocevsko.com

Vodja sektorja za kulturo: Aleksander Koprivec
e-pošta: saso.koprivec@kck.si

Kje smo?

Kulturni center Kočevje
Trg zbora odposlancev 62
1330 Kočevje
T: +386 (0) 82 00 94 85
e-pošta: info@kck.si

Delovni čas KCK in Blagajna KCK:

PRODAJA VSTOPNIC:

M: +386 31 466 566
Ponedeljek - petek: od 8. – 21. ure
Sobota: od 10. – 21. ure
Nedelja: od 15. – 20. ure

Hostel BEARLOG in Turistično informacijski center
Ljubljanska cesta 4
1330 Kočevje
T: +386 (0) 599 31 473

M: +386 31 544 744
e-pošta: hostel.bearlog@kocevsko.com
Delovni čas: Vsak dan od 07.00 do 22. ure

Camp JEZERO, TIC
Trdnjava 3
1330 Kočevje
T: +386 (0) 83 82 17 62

M: +386 31 699 600
e-pošta: camp.jezero@kocevsko.com

Pon. - Ned. od 8.00 do 20.00 ure
 

TIC Kočevska Reka, Zbirno mesto Bunker Škrilj
Kočevska Reka 5
1338 Kočevska Reka
T: +386 (0)59 959 204
e-pošta: bunker.skrilj@kocevsko.com

Pon. - Pet. od 8.00 do 15.00 ure

Vodniki

Na destinaciji Kočevsko deluje 40 kvalificiranih turističnih vodnikov, ki vas bodo z veseljem peljali po destinaciji. 

Seznam vodnikov