Pokrajinski muzej Kočevje je splošni muzej, ki pokriva široko in raznoliko območje štirih občin: Kočevje, Kostel, Osilnica in Loški Potok. Služi raziskovanju, zbiranju, dokumentiranju, ohranjanju, razstavljanju in varovanju premične kulturne dediščine ter širjenju zavesti o njej, njenih vrednotah in njenem pomenu za slovenski narod.

 

Delovni čas

delovnik:od 7. do 15. ure

sobote: od 10. do 13. ure

Za vodene oglede je potrebna predhodna najava. Izvajajo se lahko v slovenskem, angleškem ali nemškem jeziku.
Za več informacij pišite na info@pmk-kocevje.si ali pokličite 01/895 03 03. 

 

Muzejska zgodovina

 

Prvi zametki muzejske dejavnosti na Kočevskem so stari preko 120 let. V Kočevju je v obdobju 1929-1941 deloval Kočevski domovinski muzej. Po 2. svetovni vojni se je zbiranje muzejskega gradiva začelo leta 1952, leto kasneje pa je bilo ustanovljeno Muzejsko društvo Kočevje, predhodnik današnjega muzeja. Po več selitvah je muzej svoje prostore dobil v Šeškovem domu leta 1963. Stavba nekdanjega sokolskega doma, ki je kulturni spomenik državnega pomena, danes nosi ime po domačinu in narodnem heroju Jožetu Šešku. S prostovoljnim delom in prispevki različnih darovalcev so jo med letoma 1937 in 1938 zgradili člani Sokolskega društva Kočevje.

Med 2. svetovno vojno je od 1. do 4. oktobra 1943 v njej potekalo zasedanje zbora odposlancev slovenskega naroda. To je bilo prvo neposredno izvoljeno predstavništvo okupiranega naroda v Evropi med 2. svetovno vojno. Na zasedanju so sprejeli številne pomembne sklepe, več pa lahko izveste na razstavi Narod si bo pisal sodbo sam, ki ji je naslov dal znan Cankarjev stavek, zapisan nad glavnim odrom v dvorani in na katerem so še vidne sledi streljanja iz 2. svetovne vojne.

Stavba Šeškovega doma je bila obnovljena leta 2015. Kljub zgodovinskim omejitvam prostora so razstave podane kar se da vsebinsko celostno, prostori pa človeku prijazni. Pokrajinski muzej Kočevje obiskovalcem nudi tri stalne postavitve ter občasne razstave, na katerih ljudje lahko srečajo vsakič kaj novega tudi iz bogatih muzejskih depojev.

 

Stalne razstave


NAROD SI BO PISAL SODBO SAM. Slovenija od ideje do države

Predstavljena so stoletna prizadevanja slovenskega naroda za samostojno in neodvisno državo ter ključni dogodki, procesi in osebnosti za oblikovanje in nastanek samostojne države Slovenije. Razstava zajema obdobje od ustoličevanja koroških vojvod na Gosposvetskem polju, prvega pisno dokumentiranega pravnega akta v slovenski zgodovini in osamosvojitve Slovenije v letu 1991.


Nekdanji nemški jezikovni otok na Kočevskem


Postavitev obiskovalcu razkriva delček manj znane zgodovine Slovenije in prikazuje Kočevsko, ki jo je njeno večinsko prebivalstvo leta 1941 po več kot 600 letih nenadoma zapustilo. Danes so obsežni deli nekdaj kultiviranega ozemlja preraščeni z gozdom, naselja pa porušena in odstranjena. Znamenja 600-letne prisotnosti kočevskih Nemcev so skoraj izginila, nekaj pa si jih lahko vendarle ogledate v Pokrajinskem muzeju Kočevje.


Božidar Jakac: Interpret, opisovalec, kronist


Kočevska zbirka risb Božidarja Jakca, najplodovitejšega slovenskega likovnega umetnika-grafika, je nastala z več donacijami avtorja in njegove žene Tatjane. V izboru za stalno postavitev so predstavljene risbe, ki obravnavajo medvojne teme: zasedanje Zbora odposlancev slovenskega naroda v Kočevju, dogajanje v bunkerju na Kočevskem rogu, partizanske bolnišnice in ranjenci, razne manifestacije in srečanja, druženja ob ognju ter drugo dogajanje na takratnem osvobojenem ozemlju.

Park Gaj v Kočevju

V parku Gaj v Kočevju smo prvo razstavo postavili leta 2011. Zaradi lokacije postavitve na prostem in dvojezičnosti je dostopna širokemu krogu obiskovalcev iz lokalnega okolja, Slovenije oziroma tujine, ki pogosto niso organizirani v skupine in si sami ogledujejo Kočevsko. S pomočjo vsakokratnih razstav na prostem vedenje o dediščini prenašamo tudi na ljudi, ki sicer nikoli ne obiščejo muzeja.


Muzejska soba na Žagi Rog
 

V roških gozdovih je v prvi polovici 20. stoletja delovala Žaga Rog, ki je bila pred prvo svetovno vojno najmodernejši lesnopredelovalni obrat na slovenskem ozemlju. Nanjo nas v naravi spominja še nekaj ostankov, v muzejski sobi pa si lahko ogledate dve maketi, različne predmete, poslušate zvočne posnetke in se na lokaciji sami seznanite s pestro zgodovino. Več informacij.

 

Neznana spaha

Prva arheološka učna pot na prostem na Kočevskem poteka od Vidma pri Brezovici mimo opuščene kočevarske vasice Prerigelj do lokacije arheološkega najdišča na vrhu Spahe (834 m).

 

Več informacij o občasnih razstavah najdete spletni strani Pokrajinskega muzeja Kočevje ali na Facebook strani Pokrajinski muzej Kočevje.

 

Pedagoški program


Muzej ponuja pester pedagoški program, preko katerega otrokom in mladostnikom podajajo znanje o preteklosti in sedanjosti. Vsebina je zanimiva in privlačna, saj znanje podajajo preko pogovora, igre in praktičnega izkustva. Teme in izvedbe prilagajajo željam in potrebam vodnikov ali učiteljev, predvsem pa starosti otrok. 

Dislocirane enote


Kulturni dom Predgrad, Predgrad, razstavi Predgrad in Predgrajci, Folklorna skupina Predgrad 1908-2008 

Predstavljene so etnološke posebnosti Poljanske doline ob Kolpi in življenje njenih prebivalcev s poudarkom na Predgradu. Izpostavljen je spomin na nastop Predgrajcev leta 1908 na Dunaju ob šestdesetletnici vladanja cesarja Franca Jožefa.


Župnijska cerkev sv. Janeza Krstnika na Kočevski Reki, razstava Cerkve in kapele župnije Kočevska Rek

Ozemlje župnije Kočevska Reka je sodilo v nekdanje zaprto območje Kočevska Reka. Na tem območju so bile podrte vse cerkve in kapele, kapelice in skoraj vsa verska znamenja. Na razstavi je predstavljenih štirinajst porušenih cerkva in kapel.

 

Likovni salon Kočevje

S ponovno vzpostavitvijo Likovnega salona Kočevje želimo v Pokrajinskem muzeju Kočevje po več kot tridesetih letih ponovno vzpostaviti kontinuirano predstavljanje likovne umetnosti, predvsem pa nadaljevati z dopolnjevanjem zbirke Likovnega salona Kočevje. Temeljno poslanstvo vidimo v predstavljanju aktualnega likovnega dogajanja, predstavljanju umetnikov, ki so kakorkoli vezani na Kočevsko, povezovanju z likovnim dogajanjem v pobratenih občinah in povezovanjem s slovenskimi galerijami.
Likovni salon Kočevje se nahaja na Trgu zbora odposlancev 72, v nekdanji stari lekarni mesta Kočevje. Njegova nenavadna podoba z manjšimi okroglimi in večjimi pravokotnimi okni že na zunaj daje umetniški vtis in vabi mimoidoče, da svojo radovednost potešijo tudi z obiskom katere od razstav v njegovi notranjosti. Letno je moč videti 4 občasne likovne razstave, ki prikazujejo umetnost večinoma sodobnih ustvarjalcev in so javnosti širše dostopne, saj je vstop nanje brezplačen.

Likovni salon Kočevje je med delavnikom odprt od 10. do 12. in od 17. do 19. ure , ob sobotah pa od 13. do 15. ure.