Pravila varstva zasebnosti in uporabe piškotkov Turistično športnega društva PO MEDVEDOVIH STOPINJAH

I. VELJAVNOST, SPREJEM IN UPORABA POLITIKE VARSTVA ZASEBNOSTI IN PIŠKOTKOV

1. ČLEN

Ta Pravila varstva zasebnosti in uporabe piškotkov veljajo za vsakoletni vzdržljivostni pohod PO MEDVEDOVIH STOPINJAH (v nadaljevanju “pohod”).

Pravila varstva zasebnosti in uporabe piškotkov veljajo za vsakogar, ki skladno s Splošnimi pogoji pohoda obišče spletno mesto http://pomedvedovihstopinjah.si, ki gostuje v okviru spletnega mesta www.kocevsko.com in se šteje za uporabnika ter za celotno spletno mesto, vključno z njegovimi podstranmi.

Uporabnik je vsaka fizična oseba, ki uporablja oziroma obišče spletno mesto (v nadaljevanju: uporabnik). Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da se strinja s temi Pravili varstva zasebnosti in uporabe piškotkov.

Udeleženec – posameznik je vsaka fizična oseba, ki se na podlagi Splošnih pogojev pohoda prijavi na pohod.

Ponudnik - organizator si pridružuje pravico, da kadarkoli in brez vnaprejšnjega obvestila spremeni katerokoli določbo Pravil varstva zasebnosti in uporabe piškotkov. Uporabnik se z nadaljnjo uporabo spletnega mesta strinja s spremembami.


II. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

2. ČLEN

Z osebnimi podatki, zbranimi na tem spletnem mestu, upravlja Turistično športno društvo PO MEDVEDOVIH STOPINJAH, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje (v nadaljevanju “organizator”). Vsi podatki, zbrani na spletnem mestu, se obravnavajo v skladu s temi Pravili varstva zasebnosti in uporabe piškotkov, ki so javno dostopna na spletnem mestu in veljajo od 1. 2. 2019.

Organizator in njegov pogodbeni obdelovalec (Innovatif d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana), osebne podatke, s katerimi se seznanita za uresničevanje razmerja med udeleženci in organizatorjem ali v zvezi z njim, varujeta skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.


III. NAMEN ZBIRANJA OSEBNIH PODATKOV IN VRSTE OSEBNIH PODATKOV

3. ČLEN

Organizator zbira in obdeluje osebne podatke udeležencev pohoda, z namenom njihove prijave na vzdržljivostni pohod PO MEDVEDOVIH STOPINJAH (krajše “pohod”). Z oddajo prijave udeleženec pohoda sprejema Splošne pogoje vzdržljivostnega pohoda “PO MEDVEDOVIH STOPINJAH 2019”, ki so podlaga za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov, ki se šteje kot pogodbeni odnos.


4. ČLEN

Spletno mesto preko prijavnega obrazca in na podlagi pogodbenega odnosa zbira naslednje osebne podatke udeležencev, ki so potrebni za izvedbo pohoda:
• ime in priimek;
• spol
• elektronski naslov
• naslov, kraj, poštna številka
• mobilni telefon
• datum rojstva
• malica
• velikost majice in nogavic.

Organizator bo prijavljene udeležence obveščal o vsem v zvezi s pripravami in izvedbo pohoda po elektronski pošti ali mobilnem telefonu. Organizator bo imena, priimke in kraj bivanja prijavljenih udeležencev objavil na svoji spletni strani.


5. ČLEN

Organizator ne zbira številk in drugih podatkov, ki se nanašajo na kreditne kartice in jih udeleženec (kupec) posreduje preko spletnega mesta. Te podatke zbirajo izključno ponudniki plačevanja s kreditnimi karticami.


6. ČLEN

Organizator obvešča vse udeležence pohoda, spremljevalce in druge, da je pohod javna prireditev, kjer bodo bodisi drugi udeleženci, bodisi organizator, izvajali fotografiranje oziroma snemanje (avdio in/ali video) in bodo takšni posnetki lahko objavljeni na spletnih mestih, na družbenih omrežjih in v medijih organizatorja ali udeležencev.

V primeru, da udeleženec ne želi biti upodobljen na fotografijah ali posnetkih, naj na to jasno opozori, v kolikor je to mogoče, v danem trenutku.


IV. UPRAVLJANJE Z OSEBNIMI PODATKI, TRAJANJE HRAMBE PODATKOV IN NJIHOVA POGODBENA OBDELAVA

7. ČLEN

Podatki se shranjujejo v bazi, ki se v skladu z varnostno politiko podjetja Innovatif kot pogodbenega obdelovalca, tekom trajanja razmerja med udeležencem in organizatorjem hrani še 5 let od izpolnitve pogodbenih obveznosti obeh strank.

Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja davčno področje.


8. ČLEN

Posameznik lahko kadarkoli pisno zahteva vpogled, popravek, omejitev obdelave, izbris, anonimizacijo ali prenos osebnih podatkov ali poda ugovor, in sicer tako, da obvesti organizatorja pisno po pošti na naslov Turistično športno društvo PO MEDVEDOVIH STOPINJAH, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje, ali preko elektronske pošte info@pomedvedovihstopinjah.si. Na navedeni naslov lahko posameznik poda tudi pritožbo v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov. Organizator o zahtevi za izbris odloči v roku 8 delovnih dni in o tem obvesti posameznika.

Posameznik poda zahtevo za izbris svojih podatkov za prejemanje obvestil tako, da v prejetih elektronskih novicah klikne na povezavo za odjavo iz seznama prejemnikov sporočil ali pošlje zahtevo za izbris na naslov elektronske pošte info@pomedvedovihstopinjah.si.

Posameznik pa lahko pritožbo glede obdelave njegovih osebnih podatkov poda tudi neposredno pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.


9. ČLEN

Organizator zbranih osebnih podatkov ne posreduje tretjim osebam ali v tretje države.


V. ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

10. ČLEN

V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo Turistično športno društvo PO MEDVEDOVIH STOPNJAH nemudoma izvedlo vse notranje in zunanje ukrepe (tehnične, organizacijske) za zaščito pravic in interesov posameznika, vsakega od prizadetih bo o tem obvestil, prav tako bo s tem seznanil pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji.


11. ČLEN

Varovanje podatkov zagotavlja podjetje Innovatif. Podjetje podatkov ne bo predajalo tretjim osebam in jih bo varovalo v skladu s svojo varnostno politiko. Uporabnik bo v bazo vključen šele po potrditvi s klikom na potrditveno povezavo v elektronskem sporočilu, ki bo poslano na njegov elektronski naslov.

Vsako elektronsko sporočilo, ki ga bo uporabnik prejel v sklopu elektronskega obveščanja (newsletter) s strani urednikov spletnega mesta pomedvedovihstopinjah.si, bo vsebovalo povezavo za odjavo iz seznama prejemnikov sporočil.

Varovanje osebnih podatkov se izvaja skladno s 1. odstavkom 25. člena ZVOP-1. Osebni podatki so zavarovani v okviru pravnih, organizacijskih in ustreznih logično-tehničnih postopkov in ukrepov za preprečitev slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovih sprememb ali izgub ter nepooblaščene obdelave teh podatkov tako, da se:
• varujejo prostori, oprema in sistemsko programska oprema, vključno z vhodno-izhodnimi enotami;
• varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki;
• preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih;
• zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov;
• omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni in vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje za katero se posamezni podatki shranjujejo.


VI. UPORABA PIŠKOTKOV

12. ČLEN

Uporaba piškotkov na spletnem mestu www.pomedvedovihstopinjah.si, ki gostuje na spletnem mestu www.kocevsko.com je identična določbam 8. člena Pravil varovanja zasebnosti Javnega zavoda za turizem in kulturo Kočevje in dostopna na tem naslovu: https://www.kocevsko.com/sl/varovanje-zasebnosti/.


VII. KONČNE DOLOČBE

13. ČLEN

Ta Pravila varstva zasebnosti in uporabe piškotkov veljajo od 11. 2. 2019 dalje, ko so bila na zadnje dopolnjena.


Kočevje, 11. februar 2019